Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on MN-Lifttek Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 25.2.2021. 

Yrityksemme tietosuojaseloste kertoo, millaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaastamme hänen tilatessaan palveluitamme tai ottaessaan yhteyttä meihin MN-Lifttekin verkkosivuston kautta. Rekisteriselosteesta ilmenee myös se, mihin tarkoituksiin voimme keräämiämme henkilötietoja hyödyntää. Käyttämällä verkkosivustoamme ja palveluitamme asiakkaamme hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn laatimamme ja päivittämämme tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Varaamme itsellemme mahdollisuuden ajoittain päivittää tietosuojaselostettamme julkaisemalla siitä uuden version verkkosivustollamme. Sivustomme sekä muiden verkkopalvelujemme jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan päivitettyjen tietosuojaehtojen hyväksynnäksi.  

1. Rekisterinpitäjä 

 • MN-Lifttek Oy 
 • Pihkalantie 4 
 • 01480 Vantaa 
 • 1004982-8

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot 

e-mail:  tietosuoja@lifttek.fi 

3. Rekisterin nimi 

MN-Lifttekin asiakas- ja markkinointirekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Yrityksemme asiakkaiden henkilötietoja hyödynnetään vain voimassa olevan henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten: 

 • Asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon 
 • Asiakaskirjeiden ja tiedotteiden toimittamiseen ja lähettämiseen 
 • Asiakaskuntaa koskevan informaation keräämiseen 
 • Palvelun tai tuotteiden toimittaminen 
 • Palvelun tai tuotteiden laskuttaminen 
 • Koulutuksien palautteen kerääminen 
 • Vastaavien koulutusten tai tuotteiden markkinointi 
 • Kuittien ja takuutodistusten säilyttämisen yhteydessä 
 • Asiakas- ja tilausrekisterin ylläpito
 • MN-Lifttekin sekä yrityksen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttamiseen, myyntiin, hallintaan, laskuttamiseen, sekä tuotteiden/palveluiden markkinointiin ja palveluvalikoiman kehittämiseen. MN-Lifttekillä on oikeus hyödyntää ja luovuttaa rekisterissään olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. mielipide- ja markkinatutkimukset) voimassa olevan henkilötietolain sekä muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet). 

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste 
 • Asiakaspalautteesta ja -lomakkeista saadut tiedot 
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot 
 • Evästeiden kautta saadut tiedot 
 • Sosiaalisen median kautta kerättävä informaatio 
 • MN-Lifttekin verkkopalvelun kautta saadut tiedot 
 • Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero,  sähköpostiosoite 
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, sekä tiedot markkinointiluvista ja -kielloista 
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät henkilötiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriimme tallennettavien tietojen lähteinä ovat muiden muassa viralliset sopimusasiakirjat, sähköposti- ja puhelinasiointi, verkkolomakkeilla lähetetyt viestit, verkkokauppa tilaukset, sosiaalisen median kautta saadut viestit, sekä asiakastapaamisissamme asiakkaan luovuttamat henkilötiedot. 

7. Tietopääoman säilyttäminen 

Asiakkailtamme saatavien henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella lainsäädännöstä sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietoja päivitetään tarvittaessa ja niitä säilytetään huolellisesti vain niin pitkään kuin on tarpeellista. 

8. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen 

Asiakkailtamme keräämiämme tietoja luovutamme voimassa olevan henkilötietolain 19 § mukaisiin suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. 

9. Tietojen luovutus eteenpäin 

Toteuttaaksemme palveluitamme asiakkaallemme parhaalla mahdollisella tavalla varaamme itsellemme mahdollisuuden luovuttaa keräämiämme henkilötietoja omille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät asiakkaidemme tietoja ainoastaan palvelujemme toteuttamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä kyseisiä tietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja muille osapuolille.

MN-Lifttek Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakkaidensa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai  ETA:n ulkopuolelle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Yrityksemme rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta; tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakkaidemme rekisteritietoja verkkopalvelimilla säilytettäessä niiden fyysinen ja digitaalinen tietoturva on ajantasaista. Rekisterinpitäjän vastuulla on varmistaa, että kaikkia tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. 

11. Evästeiden hyödyntäminen 

Yrityksemme verkkopalvelu hyödyntää evästeitä voidaksemme tarjota palvelumme mahdollisimman laadukkaina ja asiakasystävällisinä. 

Sivustomme lifttek.fi ja kauppa.lifttek.fi käyttävät Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen tilastotietoja verkkopalvelun käyttäjistä. Ohjelmisto tallentaa dataa muun muassa siitä, millä sivuilla verkkopalvelun käyttäjät vierailevat, kuinka kauan he kyseisillä sivuilla viipyvät sekä mitä linkkejä klikkaavat verkkopalvelussa asioidessaan. 

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia henkilötiedon korjaamista 

Jokaisella yrityksemme asiakas- ja markkinointirekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa kyseiseen rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai vaihtoehtoisesti puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö tallennettujen henkilötietojen tarkistamisesta, sekä mahdollinen oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjällemme kirjallisesti. 

13. Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. 

14. Poisto-oikeus 

Yrityksemme rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tietojen poistamisesta on toimitettava kirjallisesti yrityksemme rekisterinpitäjälle. 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi,  jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain,  jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. 

15. Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet  valituksen tekemiseen). 

16. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterin tietoja käsittelevät MN-Lifttek Oy:n työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tai muutoin asianmukaisesti.